فرم اشتراک ماهنامه‌ی لاک‌پشت پرنده

 

برای افراد حقیقی:

نام و نام خانوادگی ................................ تاریخ تولد ....................  تحصیلات ................................

مشخات فرزند:

نام و نام خانوادگی ................................ تاریخ تولد ....................  تحصیلات ................................

نام و نام خانوادگی ................................ تاریخ تولد ....................  تحصیلات ................................

نام و نام خانوادگی ................................ تاریخ تولد ....................  تحصیلات ................................

برای افراد حقوقی:

نام مؤسسه/ شرکت .......................................................

زمینه‌ی اصلی فعالیت .................................................

نشانی: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... کدپستی ............................................................

صندوق‌پستی .................................................................... شماره تلفن ثابت .................................................

شماره تلفن همراه .....................................................

شروع اشتراک از شماره‌ی ................................ تا شماره‌ی ............................ از هر شماره ........... نسخه.


هزینه‌ی اشتراک شش شماره: ۴۸۰۰۰ تومان

هزینه‌ی اشتراک یک ساله: ۹۶۰۰۰ تومان


هزینه‌ی اشتراک را به شماره حساب 3758000107192311 و یا شماره کارت 5022291039825748 بانک پاسارگاد شعبه فلامک به نام زهره معینی‌فر واریز کرده و شماره‌ی پی‌گیری بانک + نام و نام‌خانوادگی‌تان، نشانی و کدپستی‌تان را به lakposhtparandeh@gmail.com و یا نمابر شماره 02166978879 بفرستید و یا با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۹۷۸۸۹۳ تماس بگیرید و اطلاع بدهید.