دوستان عزیز، سلام
شما می‌توانید مجله‌ی لاک‌پشت پرنده را از کتاب‌فروشی‌های زیر تهیه کنید.کتاب‌فروشی بود و نبود در همدان

کتاب‌فروشی خورشیدخانم در مشهد

کتاب‌فروشی قایق کاغذی در مهرشهر